Werken met het thema ‘Positieve Gezondheid’ in wijkzorg

Voor een nieuw gesprek over het thema stapten we in de auto en reisden af naar Joris Zorg in Oirschot. Daar ontmoetten we Irma van Balkom. Met 12 jaar ervaring op zak is zij nu regieverpleegkundige. Dat houdt in dat ze een brug slaat tussen het beleid en de werkvloer op het gebied van inkoop en palliatieve zorg. Een brede bril heeft ze op. Ook als het gaat om betekenis te geven aan ‘Positieve Gezondheid’ op de afdeling wijkzorg bij Joris Zorg. 

Vanuit verpleegkundig oogpunt heeft Irma een hele brede kijk op gezondheid, zoals voeding, beweging en welzijn. Ze denkt daarin vanuit een holistische benadering en kijkt naar de persoon en de omgeving. Hierin denkt ze mee met verpleegkundigen. Als dat niet met elkaar rijmt, dan gaat de gezondheid achteruit.  

Hoe ben je met Positieve Gezondheid’ bezig?

Irma: “Ik heb een online training gevolgd over ‘Positieve Gezondheid’ dat ging over de definitie ervan, wat het voor mijzelf inhoudt en waar je voor jezelf een uitdaging of verbeterpunt ziet. De boodschap is zeker geland. Ik ga proberen het sporten weer op te pakken en gezonder te eten. Vervolgens wil ik deze elementen oppakken met cliënten en collega’s. Als ik een invulling zou geven aan Positieve Gezondheid dan is dat voor mij kijken naar wat wel kan, te kijken naar de behoefte van de cliënt en om écht te luisteren. Denk aan het personeelstekort. Niet alles kan meer, maar hoe en wat kunnen we nog wel? Vanuit positieve gezondheid, zou je in principe minder zorg hoeven te leveren. Eerst kijken wat een persoon zelf kan, vervolgens wat de technologie kan en dan pas de zorgverlener.” 

Stimuleer je ook collega’s om bezig te zijn met ‘Positieve Gezondheid’?

Irma: “Ja. Ik prikkel collega’s om met ‘Positieve Gezondheid’ bezig te zijn door succesverhalen te delen en gevoelens van cliënten proberen centraal te stellen. Ik heb intervisiebijeenkomsten met een teamcoach en bespreek daarin hoe je het gesprek in gaat met de ander en wat je dan voorlegt. Op cliëntniveau leggen we dan vast van wat we doen, hoe we onze aanpak communiceren naar collega’s en hoe we de keuzes vastleggen in het zorgplan.” 

Interessant. Kun je een voorbeeld geven?

Irma: “Ja, er was een jonge vrouw die thuiszorg kreeg. Ze was door ziekte rolstoelafhankelijk geworden. We hebben met haar besproken wat háár wensen zijn. Ze wilde beter participeren in haar gezin, in plaats van haar gezondheid bevorderen. Terwijl je het in eerste instantie andersom zou verwachten. Leuk om te zien was dat juist door het maken van deze keuze, zij zichzelf beter ging voelen. Aanvullend hebben we met de fysiotherapeut en ergotherapeut ook nog gekeken naar wat zij lichamelijk kan verbeteren.” 

Hoe helpen jullie cliënten in de wijkzorg om ondanks fysieke en mentale achteruitgang, toch ‘gezond’ te blijven? 

Irma: “We luisteren écht naar cliënten. De intrinsieke motivator om stappen te maken is zo belangrijk. Als je het mij vraagt is dat een hele andere manier om naar cliënten te kijken, dan dat zorgverleners in het algemeen doen. Shared decision making, begint bij bewustwording van positieve gezondheid door bijvoorbeeld het thema dagelijks mee te nemen naar de cliënt.’  

Welke tip wil je anderen meegeven over ‘Positieve Gezondheid’? 

Irma: “Sta eens stil en luister. Luister oprecht naar de ander. Zonder gekleurde bril, zonder beperkingen in achterhoofd te houden. Waar zit het nou? Wat wil iemand echt? Zonder te kijken naar wat zorgverlener wil. “ 

Delen op Social Media!

Gerelateerde artikelen