Tips voor de communicatie met personen met dementie

In gesprek blijven met personen met dementie is van grote waarde. Voor de persoon met dementie. En ook de naasten. Het is erg waardevol om met elkaar informatie, ervaringen en kennis te blijven delen.

We delen 3 tips:

  1. Praten in plaats van vragen

Stel zo min mogelijk vragen over het recente verleden. Praat over wat er nu te zien, te horen, te ruiken of te voelen is. Informeer hoe horen, te ruiken of te voelen is. Informeer hoe het voor de ander is. Spreek over dingen van vroeger. Gesprekken worden anders, maar hoeven niet minder waardevol te zijn.

  1. Neem de tijd en ondersteun

Neem de tijd om te luisteren naar het verhaal van de persoon met dementie. Ondersteun rustig. Dring niet te lang aan en vul eventueel rustig. Dring niet te lang aan en vul eventueel aan. Heb aandacht voor gebaren die woorden vervangen of ondersteunen. U kunt vragen of de persoon met dementie kan uitleggen wanneer u hem/haar niet goed kan uitleggen wanneer u hem/haar niet goed begrijpt. Gebruik zelf ook beeldmateriaal of gebarentaal.

  1. Spreek duidelijk

Spreek bij voorkeur in korte duidelijke zinnen. Stel geen dubbele vragen en geef enkelvoudige opdrachten. Vertel telkens wat u doet of wat u gaat doen.

 

Deze tips zijn afkomstig uit de ‘Dementiewijzer’. Een handzame wijzer met communicatietips, en veel gesteld vragen en antwoorden over dementie. Lees meer over de Dementiewijzer.

Delen op Social Media!

Gerelateerde artikelen