Tip 3. Stel gevoelens centraal, de adviezen van Will van de Kruijs

In de communicatie met mensen met dementie is het belangrijk om op zoek te gaan naar de gevoelens achter woorden. Probeer niet alleen te focussen op wat ze zeggen, maar ook hoe ze het zeggen. Benoem wat er bij de ander gebeurt, zoals: ‘ik zie dat je boos bent, vertel eens …’. Discussieer hierbij niet over de feiten en neem niet alles te letterlijk of persoonlijk. Will van de Kruijs is coach onbegrepen gedrag bij Amaliazorg en legt hieronder het belang van gevoelens achter woorden uit.

Will vertelt: “Ik zie vaak situaties waarin een bewoner worstelt met een bepaald gevoel. Dit gevoel komt tot uiting in bepaalde woorden of bepaald gedrag zoals (nachtelijke) onrust of snel(ler) boos worden. Dit is wat we onbegrepen gedrag noemen. Het is al het gedrag wat vervelend is voor de bewoner zelf en/ of voor zijn of haar omgeving. Om goed met dit gedrag om te gaan, is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Dan kunnen we het verminderen. Ik heb het gevoel dat bewoners zich met regelmaat niet begrepen voelen en dat dit het “onbegrepen gedrag” versterkt. Daarom zeg ik in de trainingen die ik aan medewerkers geef altijd:

Achter elk gedrag ligt een gevoel
Achter elk gevoel ligt een behoefte

Focus je op die behoefte in plaats van op het gedrag. Zo pak je de oorzaak aan in plaats van de uiting. Het is essentieel om mensen met dementie intrinsiek te laten voelen dat je oprecht (tot in je vezels) begrijpt wat er in hen omgaat en dat je hen dat niet kwalijk neemt. Het is helpend om de emotie van de ander te benoemen, zodat de ander ook hoort, ziet, voelt dat je hem of haar begrijpt.”

Delen op Social Media!

Gerelateerde artikelen