Tip 2. Neem de tijd en ondersteun, het verhaal van Saskia van der Heijden

Het is belangrijk om de tijd te nemen en te luisteren naar het verhaal van een persoon met dementie. Het kan hierbij helpen om rustig te ondersteunen en eventueel dingen aan te vullen. Geef de ander ook de ruimte om te reageren, maar dring niet te lang aan. Gebruik zelf ook beeldmateriaal of gebarentaal en prikkel zo nodig andere zintuigen, zoals de reuk of tast. Heb daarnaast aandacht voor gebaren die woorden vervangen of ondersteunen. Iemand die hier actief mee bezig is, is Saskia van der Heijden. Zij is coach onbegrepen gedrag bij Amaliazorg en ondersteunt medewerkers om onbegrepen gedrag zoals onrust, loopdrang of passief gedrag te verminderen of te voorkomen. Hieronder vertelt zij hier meer over.

Saskia: “Ik heb gewerkt met een bewoner met dementie en een slecht gehoor. Deze mevrouw gebruikte hoorapparaten, maar deze had ze ’s nachts niet in. Als mevrouw hulp nodig had bij de toiletgang in de nacht, dan hield ik daar rekening mee. Ik sprak dan op een iets luidere, lage toon in mevrouw haar beste oor met de boodschap ‘’Kom maar staan.’’. Daarna checkte ik direct of ze de boodschap had ontvangen door haar aan te kijken. En daarbij zette ik een gebaar in. Door in het zichtveld van mevrouw te gaan staan, oogcontact te maken en met de handen een rustig opwaartse beweging maken. Dit werkte perfect!

Dit geldt niet alleen bij mensen met dementie met gehoorproblemen. Dit geldt voor de meeste personen met dementie. De verwerkingstijd van een boodschap is langer dan eerst. Gebaren en beeldmateriaal zijn ontzettend ondersteunend.”

Delen op Social Media!

Gerelateerde artikelen