Nieuw: Routekaart geeft inzicht in zorgwetten

Hoe kunnen zorgprofessionals op een eenvoudige manier cliënten informeren en adviseren over zorgwetten? De samenwerkende zorgorganisaties Joris Zorg, Oktober en Valkenhof hebben vanuit het ontwikkelplan Voorliggend Veld de ‘Routekaart zorgwetten’ ontwikkeld. Een praatplaat waarmee zorgprofessionals samen met (mantelzorgers en) cliënten een route kunnen uitstippelen. Die route start bij het vaststellen van de zorgvraag en leidt naar de zorgwet(ten) Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Wet langdurige zorg (Wlz) waar een indicatie voor kan worden aangevraagd.

In één opslag duidelijk
Uit een online enquête van het ontwikkelplan Voorliggend Veld, dat onder 130 mantelzorgers en zorgprofessionals is uitgevoerd, blijkt dat er een grote behoefte is aan één document waar informatie over de zorgwetten is gebundeld. Het is voor deze doelgroepen niet altijd duidelijk in welke zorgsituatie via welke zorgwet een indicatie kan worden aangevraagd, wat de hoogte is van de eigen bijdrage en wie dit bedrag vaststelt. Informatie hierover is momenteel niet in direct of in één opslag beschikbaar. De ‘Routekaart zorgwetten’ weergeeft in één oogopslag de hoofdlijnen van de zorgwetten Zwv, Wmo en Wlz.

Interesse in de ‘Routekaart zorgwetten’?
Neem contact op met het team van het Langer Thuis Kompas via info@langerthuiskompas.nl

Delen op Social Media!

Gerelateerde artikelen