Verklaring bescherming persoonsgegevens website Langer Thuis Kompas

In deze verklaring staat informatie over hoe het Langer Thuis Kompas omgaat met persoonsgegevens op haar website. Ook staan hierin uw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

 Verklaring bescherming persoonsgegevens website

Het Langer Thuis Kompas neemt de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de privacywetgeving. Deze verklaring is bedoeld voor bezoekers van de website langerthuiskompas.nl van 7 Verpleeg-en Verzorgingshuizen, Thuiszorgorganisaties (Archipel, Amaliazorg, Ananz, Joris Zorg, Oktober, Valkenhof, Vitalis) en softwarebedrijf Thuisleefgids.
Het Langer Thuis Kompas is gevestigd aan Wielewaal 10, 5531 LJ in Bladel. U kunt contact met ons opnemen via info@langerthuiskompas.nl of 088 245 7795.

1.     Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals naam, adres of een foto. Ook informatie die te herleiden is naar een persoon, is een persoonsgegeven. U kunt bijvoorbeeld met postcode én huisnummer al achterhalen waar iemand woont. Er zijn ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals de privacywet deze noemt. Deze krijgen extra bescherming.

2.     Welke gegevens gebruiken wij van u?

Wanneer u onze website bezoekt, wordt op een aantal plaatsen op de website om uw gegevens gevraagd. Bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode, leeftijd en zorgverzekeraar . Ook uw IP- adres, locatiegegevens en activiteiten op onze website wordt met ons gedeeld, omdat onze website gebruikmaakt van cookies.

3.     Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen
  • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • De nieuwsbrief naar u te sturen.
  • Om de website te verbeteren op basis van uw surfgedrag.
  • Om het aanbod van onze diensten af te stellen op uw voorkeuren.

Wij delen uw gegevens niet met andere partijen, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om uw vraag of verzoek te beantwoorden.

4.     Welke cookies gebruiken we?

Deze website gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website vergemakkelijken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen wij de technische werking van de websites realiseren en het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Deze website wordt ook gebruikt door derde partijen om cookies te plaatsen, zoals Google Analytics.

Op het moment dat u onze website bezoekt dient u toestemming te geven voor gebruik van de volgende vier verschillende groepen van cookies. (Voor een optimale browser ervaring wordt geadviseerd om toestemming te geven voor alle groepen). U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijke cookies

Helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
rc::a Google Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. Persistent HTML

Voorkeurscookies

Zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies

Helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
collect Google Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker.

Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session Pixel

Marketing cookies

Worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
IDE Google Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP

Google Analytics

Op onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Ook zijn er knoppen voor YouTube en Spotify. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code, die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van deze derde partijen (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

Let op! Bovenstaande links openen in een nieuw venster.

5.     Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Langer Thuis Kompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@langerthuiskompas.nl.

6.     Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te laten beperken. Dit betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens tijdelijk niet te verwerken. Bijvoorbeeld omdat u wacht op de beoordeling van een verzoek om uw gegevens te laten verwijderen. Ook mag u bezwaar maken als u het er niet mee eens bent dat wij u persoonsgegevens verwerken. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie.

7.     Hoe maakt u gebruik van uw privacyrechten?

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van één van bovenstaande privacyrechten? Dan kunt u een mail sturen naar info@langerthuiskompas.nl Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn van een maand. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij u hierover ook binnen de wettelijke termijn van een maand. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, dan vragen wij u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser.

8.     Waar kunt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de wijze waarop het Langer Thuis Kompas omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 088-2457795. Komen wij er samen niet uit? U heeft dan het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9.     Wijzigingen op de privacyverklaring

Het Langer Thuis Kompas behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze verklaring is opgesteld in augustus 2021.